0 Kč

Platby za zájezdy budou prováděny pouze bezhotovostně - převodem nebo složením částky na účet CK, případně platební kartou, vždy na základě cestovní smlouvy vystavené na jméno klienta.

Číslo účtu CK: 
Komerční banka Česká Lípa
B.ú.: 107-6260790237/0100


FKSP a fakturace

CK vystavuje faktury na příspěvky pro zaměstnace na základě objednávky plátce s fakturačními údaji a sepsané Smlouvy o zájezdu. 

Objednávku lze dodat e-mailem - sbv@sbv.cz , osobně nebo poštou.
 Potvrzení o účasti na zájezdu vydává CK pouze na základě Smlouvy o zájezdu.

Přijímáme objednávky na skupinové zájezdy pro rok 2022

Objednávky na skupinové zájezdy pro rok 2022 zasílejte na náš e-mail: sbv@sbv.cz

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT: +420 487 823 458, +420 608 964 629

Chorvatsko - Igrane